Установка для пастеризації молока

20.09.2022

Журнал «Тваринництво України» №9, 1997 р.

Б.Сімонов, В.Пєтухов, Є.Сімонов наукові співробітники Інститут Тваринництва УААН;

Ю.Кассіч, А.Завгородній, наукові співробітники Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН

 
У разі виникнення епізоотії молоко на фермах потрібно знезаражувати. У благополучних щодо захворювань господарствах пастеризація його необхідна при реалізації безпосередньо споживачу або виготовлення молочних продуктів. Установок для цього промисловість України не випускає. Молочнотоварні ж ферми колгоспів, радгоспів, асоціацій і фермерських господарств потребують простих, надійних, з низькими енергозатратами і металомісткістю установок, спроможних надійно знезаражувати (пастеризувати) молоко зі збереженням його якості й технологічних властивостей.

У наших інститутах розроблено установки УОМ-1,0; УОМ-1,5; УОМ-2,0; УОМ-2,5; УОМ-3,0 для знезараження і пастеризації молока від збудників туберкульозу й бруцельозу на основі застосування інфрачервоного (ІЧ) підігрівання. Їх можна використовувати на молокоприймальних пунктах, молокопереробних підприємствах, молочних фермах і комплексах різних форм власності.

Крім того, електропастеризатори можуть бути використані ще й для підготовлення молока до згодовування тваринам, електропідігрівання перед сепаруванням, у технологічних лініях для одержання молочних продуктів.

Режим обробки молока на даних установках дозволений для практичного застосування Міністерством охорони здоров’я України, а також Головним управлінням ветеринарної медицини і Держветінспекцією України, що дає змогу виробникам реалізувати його безпосередньо населенню.

Будова та принцип роботи. Технологічна лінія установок включає: бак-накопичувач з регулятором рівня рідини, молочний насос, пластинчастий регенератор, секцію ІЧ нагрівання і шафу керування, гідроарматуру з пристроями контролю та регулювання (рис.1).

Робота охоплює такі фази технологічного процесу: попереднє заповнення гідросистеми водою та її стерилізацію, пастеризацію молока, обполіскування, промивання гідросистеми розчином кислоти і лугу з наступним обполіскуванням. Конструкція установок передбачає безрозбірне промивання гідросистеми миючими розчинами.

Джерелом тепла в установках є електричний струм. Пара не потрібна. Спочатку молоко підігрівається за принципом регенерації теплим молоком, що надходить, а потім остаточно у секції ІЧ нагрівання.

Інтенсивна короткочасна обробка шару молока ІЧ-променями заданої довжини за певної температури нагрівання  дає змогу у процесі обробки зберегти поживну цінність, смакові й технологічні якості молока.

У таблиці для порівняння наведено технічні параметри установки Б6-ОП-2-Ф-1, що використовується традиційно (виготовлювач Ростовський машинобудівний завод), і установок, які пропонуються.

Зовнішній вигляд і габаритні розміри наведено на рисунку 2.

Технологія використання. Загальну технологію використання запропонованих установок у промислових умовах подано на рис. 1. Технологічна лінія передбачає надходження молока із транспортного молокопроводу або інших ємкостей (фляги, цистерни) на молочні ваги, потім у молокоприймальний бак, звідки самопливом або молочним насосом воно подається у пастеризатор, де в безперервному потоці здійснюється знезараження (пастеризація). Після цього молоко крізь охолоджувач надходить у ємкість для зберігання пастеризованого молока, відкіля насосом подається в автоцистерни, або інші ємкості і далі надходить на реалізацію. При необхідності тривалого зберігання у технологічній лінії передбачається наявність холодильної установки.

Основні переваги: установки знезаражують (пастеризують) молоко, використовуючи тільки електричний струм; вони найбільш економічні з точки зору монтажу й експлуатації; знезараження збудників бруцельозу й туберкульозу в молоці відбувається у потоці при більш низьких температурах, ніж у традиційних установках (77 і 79 0С без витримування часу замість 90 0С з витримуванням 5 хв або 85 0С з витримуванням 30 хв); питомі витрати енергії для знезараження (пастеризації) 1 т молока становлять 18-20 кВт/год, що у два з половиною рази нижче, ніж у найкращих традиційних; металомісткість знижується у три-чотири рази; робоча площа під установку зменшується у два з половиною рази; якість молока за технологічними показниками і поживною цінністю перевершує оброблене на традиційних установках.

Наш інститут за домовленістю із замовником може виготовити установку для пастеризації (знезараження) молока будь-якої продуктивності – від 1000 до 3000 л/год.

Нині у нас проводиться робота по створенню установок високотемпературної обробки молока з метою продовження строків його зберігання і виготовлення молочних продуктів.

Мал. 1

Мал. 2

 

Скан оригіналу статті «Установка для пастеризації молока», журнал «Тваринництво України» №9, 1997 р., стор. 1

Скан оригіналу статті «Установка для пастеризації молока», журнал «Тваринництво України» №9, 1997 р., стор. 2