Знешкодження збудника туберкульозу в молоці на пастеризаторі інфрачервоного електричного нагріву

20.09.2022

Журнал «Ветеринарна медицина України», грудень 1999 р.

Юрій Кассіч, Андрій Завгородній, доктори ветеринарних наук ІЕКВМ УААН, м. Харків

Євген Симонов, Володимир Пєтухов, Руслан Фомін, інженери Інститут тваринництва УААН

Володимир Горжеєв, перший заступник Голови Держдепартаменту, Державний департамент ветеринарної медицини МінАПК України

Віталій Хоменко, доктор ветеринарних наук, Геннадій Савчук, аспірант, Національний аграрний університет

Віктор Льоля, начальник управління ветеринарної медицини Харківської облдержадміністрації

 
У системі заходів боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби обов’язковим є знешкодження збудника туберкульозу в молоці хворих корів. Цей захід виконують для ліквідації фактора передачі патогенних мікобактерій з молоком хворих на туберкульоз тварин здоровим тваринам та людям. При цьому молоко нагрівають до температури 85 0С протягом 30 хв або до температури 92 ± 2 0С протягом 5 хв на традиційних пастеризаторах непрямого нагрівання (ВДП, ОПФ-1-300, Б6-ОП2-Ф-1) та при температурі 79 ± 0,5 0С без витримування на установці (пастеризаторі) для знезаражування молока інфрачервоного електричного нагріву.

Усі режим девітації збудників туберкульозу в молоці на традиційних установках розроблені Інститутом експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (І.А. Артюх із співавт., 1958; В.К. Мажар, 1965). Режим пастеризації молока на установці інфрачервоного електричного нагріву визначено автором статті разом з винахідниками пастеризатора, які працюють в Інституті тваринництва УААН (Ю.Я. Кассіч, Б.П. Сімонов із співавт., 1986, 1997).

Відомо, що техніко-економічні показники існуючих пастеризаторів різні (див. таблицю).

Техніко-економічні показники пастеризаторів

Показник

Пастеризатор інфрачервоного електричного нагріву

Б6-ОП2-Ф-1

Продуктивність, л/год

3000

2000

1000

1000

Температура знешкодження збудника туберкульозу, 0С

79±0,5

79±0,5

79±0,5

92±2

Витримування молока при цій температурі, с

Нема

нема

нема

300

Потужність, кВт

50

35

20

42,2

Питоме споживання електроенергії для пастеризації 1 т молока, кВт*год/т

15-18

15-18

15-18

53,2

Витрати на пастеризацію 1 т молока при роботі установки протягом 4 год на добу, грн

7,55

9,20

14,11

17,56

Маса пастеризатора, кг

450

350

250

1400

 

Як видно з таблиці, кращі показники має пастеризатор інфрачервоного електричного нагріву.

Крім того, завдяки ощадливому режиму пастеризації молока (79 ± 0,5 0С без витримування, а не 92 ± 2 0С протягом 5 хв на пастеризаторах непрямого нагріву) його якість після пастеризації на установці інфрачервоного електричного нагріву майже не відрізняється від молока з-під корови).

Переваги цього пастеризатора обумовлюються особливостями його конструкції, а також енергетичними, спектральними, гідродинамічними параметрами обробки молока.

Процесом пастеризації на прифермських молочних блоках, згідно зі схемою технологічної лінії знешкодження збудника туберкульозу в молоці (див. мал.), передбачена подача молока з молокопроводу або інших ємностей на молочні ваги, а потім в молокоприймальний бак 2. З баку молоко подається самопливом або молочним насосом у пастеризатор 3, де знешкоджується в безперервному потоці. Технологічна лінія знешкодження молока (на схемі виділена штриховою лінією) включає в себе бак-накопичувач з регулятором рівня рідини 3а, молочний насос 3б, пластинчастий рекуператор 3в, секцію інфрачервоного нагріву та шафу управління 3є, гідроарматуру з устаткуванням для контролю та регулювання 3г, 3д. Потім молоко надходить до охолоджувача 4 та при необхідності подається в танк 6, де зберігається, або насосом 7 перекачується у молоковоз 8.

Робота пастеризатора передбачає такі фази технологічного процесу: попереднє заповнення гідросистеми водою, стерилізація системи, знезараження молока, промивання пастеризатора розчином їдкого натру, а потім водою без розбирання пастеризатора.

Для забезпечення потреб виробників молока у пастеризаторах інфрачервоного електричного нагріву сконструйовано установки продуктивністю 250 л, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 та 3000 л молока за 1 годину.

Серійне виробництво пастеризаторів молока в Україні поки що не налагоджене. На замовлення установки інфрачервоного електричного нагріву виготовляє науково-виробниче підприємство «Дайрі» (Харківська обл., сел. Кулиничі, Інститут тваринництва). З 1995 р. цим підприємством виготовлено 42 установки, які впроваджено на молочно-товарних фермах 12 областей України. У Харківській області бездоганно діють 20 пастеризаторів, які використовують для знешкодження збудників туберкульозу в молоці корів з неблагополучних господарств та у відвійках, що надходять для годівлі тварин з молокопереробних підприємств.

Слід відмітити універсальність пастеризатора інфрачервоного електричного нагріву для знешкодження в молоці та відвійках збудників різних інфекційних хвороб. Так, на цій установці можна знешкоджувати в молоці збудників бруцельозу (79 ± 0,5 0С), лейкозу та інших інфекційних хвороб. При необхідності можна проводити і високотемпературну обробку молока (до 95 0С).

Щодо надійності таких пастеризаторів, то досвід їх експлуатації в господарствах України показав, що при дотриманні інструкції вони працюють бездоганно.


Скан оригіналу статті "Знешкодження збудника туберкульозу в молоці на пастеризаторі інфрачервоного електричного нагріву" «Ветеринарна медицина України», грудень 1999 р., стор. 1

Скан оригіналу статті "Знешкодження збудника туберкульозу в молоці на пастеризаторі інфрачервоного електричного нагріву" «Ветеринарна медицина України», грудень 1999 р., стор. 2

Скан оригіналу статті "Знешкодження збудника туберкульозу в молоці на пастеризаторі інфрачервоного електричного нагріву" «Ветеринарна медицина України», грудень 1999 р., стор. 3