Договір публічної оферти

Укладання договору на надання послуг.

Цей договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу, як договір, підписаний на папері

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазину «www.dairy.kharkov.com», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозиція ) на офіційному інтернет-сайті Продавця «www.dairy.kharkov.com» (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. Цей Договір визначає умови купівлі будь-якої представленої продукції, надалі «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.
1.3. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України і є еквівалентом «усної угоди» та має належну юридичну силу.

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
«Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
«Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронного правочину.
"Продавець" - компанія, що реалізує товари, представлені на інтернет-сайті.
"Покупець" - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» — вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, а саме:
- Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець може переглядати зміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватись іншими його сервісами.
4.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на сайті Інтернет-магазину та наявний.
4.3. За відсутності Товару на складі Співробітник компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).
4.4. За відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічним, відмовитися від цього Товару або анулювати Замовлення.
4.5. Замовити Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі. Оформити Замовлення можна також за номером телефону, вказаним на сайті Інтернет-магазину.
4.6. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну та повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час реєстрації та здійснення Замовлення.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
5.1. Порядок усіх можливих видів оплати Замовлення позначено у розділі «Оплата/Доставка» на Інтернет-сайті Продавця.
5.2. Замовлення приймаються до виконання лише після повної оплати Покупцем.
5.3. Покупцеві надсилається повідомлення про оплату Замовлення на електронну адресу або телефон, який було вказано під час оформлення Замовлення.
5.4. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. При оформленні Замовлення Покупець повинен чітко вказати вимоги щодо його доставки. Одне замовлення може бути оформлене на одну дату, час та адресу.
6..2. Доставка Замовлення Продавцем виконується за попереднім узгодженням з Покупцем за телефоном, зазначеним Покупцем у Замовленні.
6.3. Разом із Замовленням Покупцеві надаються документи, що підтверджують покупку відповідно до законодавства України.
6.4. Вартість доставки Замовлень зазначена у розділі «Оплата/Доставка» на Інтернет-сайті Продавця.
6.5.. Замовлення вважається виконаним у момент його отримання Покупцем або його довіреними особами.

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ
7.1 Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Товар приймається до повернення у випадках, зазначених у договорі на постачання обладнання
7.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.
7.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару. При цьому Товар має бути повернений у товарному вигляді із збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб тощо.
7.4. Покупець має право оформити лист, з рекламацією, використовуючи форму зворотного зв'язку на сайті або потрібно звернутися до Viber, вказавши причину та надавши відповідні опис та підтверджуючі фото.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» та діє до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.
8.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.
8.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
9.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару.
9.2. Доставка Товар Покупцеві відповідно до умов Замовлення.
9.3. Гарантувати відповідність якості товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору. Гарантійні умови для кожного окремого товару описані в інструкції на Товар і на сайті Інтернет-магазину в розділі «Гарантія».
9.4. У разі зміни терміну постачання негайно інформувати Покупця про зміну умов постачання. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного чи електронного зв'язку. У разі неможливості зв'язатися з Покупцем у разі порушення останнім п. 4.6 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем відповідно до умов цього договору та норм чинного законодавства.

10. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
10.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину.
10.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за вказаною ціною.
10.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд щодо зовнішнього пошкодження упаковки у разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки підписатися в накладній (квитанції, реєстрі тощо) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет його цілісності та наявності зовнішніх пошкоджень.
10.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду та Акт приймання-передачі у 3-х примірниках. У акті огляду описуються ушкодження зовнішньої упаковки, а Акті прийому-передачі описуються все ушкодження Товару.
10.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та (або) упаковку Товару, — не пізніше 5 (п'яти) наступних за днем ​​купівлі (отримання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Продавець несе всі ризики, пов'язані із втратою чи пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцю.
11.3. Покупець або той, хто прийняв Товар у момент відсутності Покупця, несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням Товару з моменту його прийому.
11.4. Продавець має право передавати свої права та обов'язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.
11.5. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.
11.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного
законодавством України.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
12.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»».
12.2. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Цей Договір укладено на території України та діє в рамках законодавства України.
13.2. Недійсність будь-якого пункту чи частини цього договору не веде до недійсності Договору загалом.
13.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
13.4. Продавець має право вносити зміни до тексту цього договору на власний розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.
13.5. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. Відсутність підписаного між Продавцем та Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, у разі проведення за ним фактичної оплати Покупцем, не є підставою для визнання цього Договору не укладеним.
13.6. У разі виникнення претензій Покупець повинен звернутися до Служби підтримки Продавця за телефоном +38 050 325 78 08 або електронною поштою, вказаною на Інтернет-сайті «dairy.kharkov.com»